BAKAN OSGB "Güvenliğiniz Emin Ellerde..."  

0 362 532 08 00
0 533 923 29 11

info@bakanosgb.com

HACINABİ MAH. TÜTÜN MAĞZALARI 1.SK NO:1 KAT.1 Bafra/SAMSUN

Hijyen Eğitimi

 

Hijyen Eğitimi

 

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nce işyeri sahipleri ve işletenleri, çalışanların Hijyen Eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından sorumludur. Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:

  • Gıda, üretim ve perakende işyerlerinde,
  • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri,
  • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler,
  • Otel, motel, pansiyon, ve misafirhane gibi yerlerde çalışan tüm personeller

Bu iş kolları kapsamında :

  • Çalışanlar,
  • Eğer bizzat kendisi de çalışıyorsa işyeri sahipleri ve işletme yöneticileri  Hijyen Eğitimi almak zorundadır.

Çalışmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar:

  • Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.
  • Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
  • 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.
  • Yukarıda belirtilen iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar.

5 Temmuz 2014 tarihi itibarı ile Bakanlıkça verilen termin süresi dolmuş olup cezai yaptırımlar ise uygulanmaya başlamıştır.